Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Pastukhova S. Yu. Development of Professional Thesaurus in Technical Universities Students on the Basis of Receptive Communicative Skills

Pastukhova S. Yu. , Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Romance and Germanic Languages Practice of Sevastopol National Technical University.

Abstract
The article reviews the main approaches to foreign language professional thesaurus development in technical universities students. The classification of vocabulary exercises considering the students' communicative and cognitive needs and interests has been provided. The basic techniques of professional vocabulary analysis and work have been identified.

Key words: receptive communicative skills, professional thesaurus, lexical competence.

References

  1. Medvedeva L. G. Psikhologo-pedagogicheskiye aspekty formirovaniya inoyazychnogo professionalno oriyentirovannogo tezaurusa u studentov neyazykovykh fakultetov [Psychological and Pedagogical Aspects of a Foreign Language Professional Oriented Thesaurus Formation in the Students of Non-Linguistic Majors]. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. No. 327. Pp. 118 127. (rus)
  2. Hartung V. Yu. Analiz kontekstualnogo upotrebleniya spetsialnoy leksiki kak dopolnitelny istochnik leksikograficheskoy informatsii [The Analysis of Contextual Usage of Specialized Vocabulary as an Additional Source of Lexicographic Information]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. No. 1. Pp. 58 61. (rus)
  3. Pirogova N. G. Razvitiye inoyazychnogo professionalnogo tezaurusa u studentov ekonomicheskih spetsialnostey na osnove retseptivnykh vidov rechevoy deyatelnosti v protsesse samostoyatelnoy raboty: avtoreferat disertatsiyi na polucheniye nauchnoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: spetsialnost 13.00.02 Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (inostrannye yazyki) [Developing a Foreign Language Professional Thesaurus in Economics Major Students on the Basis of Receptive Kinds of Speech Activities in the Process of Individual Work: an Abstract of Candidate's Thesis in 13.00.02 Theory and Methodology of Education (Foreign Languages). St Petersburg. 2012. 22 p. (rus)
  4. Shamov A. N. Leksicheskiye navyki ustnoy rechi i chteniya osnova semanticheskoy kompetentsii obuchayemykh [Lexical Skills in Oral Speech and Reading as the Foundation for Learners' Semantic Competence]. Inostrannye yazyki v shkole. 2007. No. 4. Pp. 19 21. (rus)
  5. Sizemina  A. Ye. Metodika razvitiya leksicheskoy kompetentsii studentov lingvisticheskogo vuza na osnove formirovaniya motivatsionnoy bazy obucheniya (angliyskiy yazyk): avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: spetsialnost 13.00.02 Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (inostranny yazyk, uroven vysshego professionalnogo obrazovaniya) [The Methodology for Developing Lexical Competence in Students of Linguistic Higher Educational Establishments on the Basis of Forming the Motivational Basis of Educational (the English Language): an Abstract of Candidate's Thesis in 13.00.02 Theory and Methodology of Education (foreign languages, professional education level). Nizhniy Novgorod. 2009. 21 p. (rus)

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014