Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 1

Gavrysh N. V. Formation of School Readiness in the Integrated Space of Preschool Institution

Gavrysh N. V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chair of Preschool and Primary Education Department of Luhansk Taras Shevchenko National University

Abstract
The article reviews the peculiarities of the prospective schoolchildren personality development, as well as the means of enhancing this development in the integrated space of a preschool institution. Each kind of activity at preschool stage is to become an original base for leaning.

Key words: elder preschool age, elementary school children, integration of the kinds of activity, integrated space of a preschool institution.

References

  1. Bure R. S., Godina G. N. Uchite detey truditsya [Teach Children to Work]. Moskow: Prosveshcheniye. 1983. 144 p. (rus)
  2. Komentar do Bazovoho komponenta doshkil'noyi osvity Ukrainy [Commentary to the Preschool Education Core Curriculum in Ukraine]. Scientific and Methodological Guide. Ed. Kononenko O. L. Kyiv: Doshkil'ne vykhovannya. 2003. 243 p. (ukr)
  3. Kostyuk H. S. Navchal'no-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti [Educational Process and Mental Development of Personality]. Ed. Prokoliyenko L. N. Kyiv: Radyans'ka shkola. 1989. 608 p. (ukr)
  4. Mukhina V. S. Shestiletniy rebenok v shkole [ A Six-year-old Child at School]. A Book for the Teacher of Elementary School. Moskow: Prosveshcheniye. 1986. 143 p. (rus)
  5. Obucheniye i vospitaniye detey shestiletnego vozrasta [Teaching and Upbringing of Six-year-old Children]. Interdepartmental ollection of Research Papers. Moskow. 1985. 158 p. (rus)
  6. El'konin D. B. Psikhologicheskiye voprosy formirovaniya uchebnoy deyatel'nosti v mladshem shkol'nom vozraste [Psychological Aspects of Formation of Learning at the Primary School Age]. Voprosy obucheniya i vospitaniya. Ed. by Kostyuk H.S. Moskow: Nauka. 1972. 342 p. (rus)

Full Text (PDF)...>>

 

 

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014