Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 1

Гавриш Н. В. Формування в дітей готовності до шкільного навчання в інтегрованому просторі дошкільного закладу

Гавриш Н. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
Стаття присвячена визначенню особливостей особистісного розвитку майбутніх школярів, характеристиці способів використання розвивального потенціалу інтегрованого простору дошкільного закладу. Кожен з видів діяльності на етапі дошкільного дитинства має стати підґрунтям тих чи тих навчальних дій.

Ключові слова: старший дошкільний вік, молодші школярі, особистісне зростання, інтеграція видів діяльності, інтегрований простір дошкільного закладу.

Література

  1. Буре Р. С. Учите детей трудиться / Р. С. Буре, Г. Н. Година. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
  2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України : наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
  3. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / під ред. Л. Н. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  4. Мухина В. С. Шестилетний ребенок в школе : книга для учителя начальных классов. – М. : Просвещение, 1986. – 143 с.
  5. Обучение и воспитание детей шестилетнего возраста : межведомств. сб. науч. тр. – М., 1985. – 158 с.
  6. Эльконин Д. Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вопросы обучения и воспитания / под ред. Г. С. Костюка. – М. : Наука, 1972. – 342 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014

 
a