Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
Слово головного редактора

Вельмишановні читачі!

Перед Вами перший номер журналу «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічні науки). Це не новий журнал і не новий проект – це ювілейний 150-й випуск всеукраїнського науково-методичного журналу «Освіта Донбасу», видання, у якому вдало поєдналися кращі традиції вітчизняної педагогіки 20-х рр. XX століття та орієнтири новітньої педагогічної теорії і практики XXI століття.

У 1922 р. у столиці Донецької губернії місті Бахмут (нині Артемівськ) побачив світ перший номер журналу «Просвещение Донбасса» («Освіта Донбасу»). У ті роки він був чи не єдиним засобом спілкування органів управління зі школами і педагогами. Однак за три роки свого існування часопис не зміг піднятися до рівня науково-методичного видання, і тому в 1925 р. редакцію перевели до Луганська, де на той час у Донецькому інституті народної освіти були зосереджені кращі науково-педагогічні кадри регіону. З 1925 р. журнал починає видаватися українською мовою під назвою «Радянська школа» як орган окружного відділу народної освіти та Донецького інституту народної освіти. У 1930 р. у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою журнал було повністю передано Інституту. Однак уже в 1931 р. діяльність журналу, як і всіх тогочасних регіональних видань у колишньому СРСР, зупинилася, що було зумовлено підсиленням політики жорсткої монополізації в радянській державі та репресіями. За 9 років плідної роботи світ побачило 86 номерів журналу. Для того часу журнал був одним із кращих педагогічних часописів в Україні, центром науково-педагогічної думки Донбасу. На його сторінках друкувалися статті керівників освіти Г. Гринька, Я. Ряппо, М. Скрипника, провідних учених ДІНО, вчителів-практиків С. Грушевського, Є. Кагарова, Ф. Бєльського, Н. Даденкова, О. Граборова, С. Локтюшева, О. Фігуріна та інших.

У 2001 р. творчий педагогічний колектив тоді ще Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка відновив випуск славетного часопису. Поновлення випуску журналу було не просто даниною традиції. Журнал видавався в педагогічному університеті, тому перед редакцією стояло завдання зробити його трибуною для вчителів-практиків, щоб він був корисним для викладачів вищих навчальних закладів регіону, загалом сприяти наближенню педагогічної науки до практичної роботи у школі. Редакційний колектив оновленого часопису зумів упоратися з поставленим завданням, про що свідчать показники передплати. Серед постійних читачів журналу майже всі навчальні заклади Луганської й Донецької областей.

На сьогодні журнал зазнав значних змін. Його засновником і видавцем тепер виступає вже класичний університет – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. У роботі редакції беруть участь знані українські вчені-педагоги В. Кремень, О. Сухомлинська та відомі закордонні колеги Філіпп Габріель, Г. Юйхай, В. Данильченко, М. Сергєєв, Ердал Тонту, Філіпп Флурі, Джордж Хагерті. Відчутно розширилася тематика журналу. На шпальтах часопису висвітлюються та дискутуються проблеми існування і взаємодії навчальних закладів в умовах єдиного Європейського освітнього простору тощо.

Ознайомитися з останніми публікаціями Ви тепер зможете на сайті
http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua

Педагогічний колектив університету і особливо колектив редакції розуміють, що вони взялися за складну справу – входження до світового освітньо-інформаційного простору. Але майже 100-річна історія університету, наявність досвідченого складу редакційної колегії журналу дозволяють нам взяти на себе таке завдання. Ми маємо реальні можливості розширити горизонти педагогічної науки і практики.

Запрошуємо освітян до творчої співпраці!

 

Головний редактор журналу,
доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України,
ректор
Луганського університету
імені Тараса Шевченка
Віталій КУРИЛО

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014