Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
Етична політика журналу

Редакційна політика журналу „ Education and Pedagogical Sciences (Освіта та педагогічна наука)” спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Перед затвердженням до друку стаття проходить два етапи рецензування.

Перший – стаття має супроводжуватися рецензією авторитетного вченого у відповідній галузі науки (доктора наук, професора) або рекомендацією до друку відповідної кафедри.

Другий етап – розгляд статті експертами зі складу членів редакційної колегії журналу, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE ( Committee on Publication Ethics  – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014