Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
Про журнал

Засновано в 1922 році.
1922 р. у столиці Донецької губернії місті Бахмут (нині Артемівськ) побачив світ перший номер журналу „Просвещение Донбасса” („Освіта Донбасу”).
З 1925 р. журнал почина ють видавати українською мовою під назвою „ Радянська школа ” як орган окружного відділу народної освіти та Донецького інституту народної освіти.
У 1931 р. діяльність журналу, як і всіх тогочасних регіональних видань у колишньому СРСР, зупинили, що було зумовлено посиленням політики жорсткої монополізації в радянській державі та репресіями.
У 2001 р. творчий педагогічний колектив тоді ще Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка відновив випуск славетного часопису під назвою „Освіта Донбасу”.
У 2012  р. журнал почав виходити під назвою „ Education and Pedagogical Sciences” („ Освіта та педагогічні науки ” ).

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18722-7522ПР видано Державною реєстраційною службою України 18.01.2012 року.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки). Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4 та додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.01.2013 № 54.

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних „Україніка наукова” (угода про інформаційну співпрацю № 30 – 05 від 30.03.2005 р.)

Журнал включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США) ...>>

Періодичність: 6 разів на рік

Засновник і видавець:
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м . Луганськ, вул. Оборонна, 2.

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014