Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Horoshkina O. M. Genre Aspect of Building up Pupils' Communicative Competence

Horoshkina O. M. , Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chair of the Ukrainian Language Department of Luhansk Taras Shevchenko National University.

Abstract
The article is devoted to the genre aspect of students' communicative competence development. Genres to be included into the secondary school curricula, as well as the system of exercises aimed at the students' genre competence development are discussed.

Key words: genre, genre aspect, communicative competence, system of exercises.

References

  1. Pedagogicheskoye rechevedeniye: slovar-spravochnik [Educational Speech Studies: a Reference Book]. Ed. T. A. Ladyzhenskaya, A. K. Mikhalskaya. Moscow: Flinta. 1998. 312 p. (rus)
  2. Bondarenko N . V., Bilyayev O.  M., Palamar L. M., Kononenko V. L. Ukrainska mova: programa dlya 5 12 klassiv zagalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv z rosiyskoyu movoyu vykladannya [The Ukrainian Language: Curriculum for 5-12 Grades of Comprehensive Schools with Russian as the Language of Instruction]. Chernivtsi: Bukrek. 2005. 152 p. ( ukr )
  3. Mikhaylova S.  Yu., Nefedova R. M. Uchimsya pisat' konspekty, referaty, izlozheniya: posobiye s tekstami i klyuchami. 7 11 klass [Learning to Write Notes, Reports, and Summaries: a Study Guide with Texts and Key for 7 11 Grades]. Moscow. 1998. (rus)
  4. Meshcheryakov V.  N., Okhomush Ye. O. Tipologiya uchebnykh tekstov [The Typology of Study Texts]. Dnepropetrovsk. 1980. (rus)
  5. Nepyyvoda N. Sam sobi redaktor: poradnyk z ukrayinskoyi movy [How to Become one's Own Editor: a Guide Book on the Ukrainian Language]. Kyiv: Ukrayinska knyha, 1998. 238 p. (ukr)
  6. Melnychayko V. Ya. Tvorchi roboty na urokakh ukrayinskoyi movy: konstruyuvannya, redaguvannya, pereklad: posibnyk dlya vchyteliv [Creative Tasks for Ukrainian Language Classes: Constructructive Activities. Edititing. Tranlsation: a Manual for Teachers]. Kyiv: Radyanska Shkola. 1984. 223 p. (ukr)

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014