Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Горошкіна О. М. Жанровий аспект розвитку мовлення учнів

Горошкіна О . М ., доктор педагогічних наук , професор , завідувач кафедри української мови Луганського національного університету імені ТарасаШевченка.

Анотація
Статтю присвячено проблемі впровадження жанрового аспекту розвитку мовлення учнів. Запропоновано відбір жанрів для вивчення, систему вправ, спрямовану на підвищення жанрової компетенції учнів.

Ключові слова: жанр мовлення, жанровий аспект, розвиток мовлення, система вправ.

Література

  1. Педагогическое речеведение : слов.-справ. / под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской ; сост. А. А. Князьков. – изд. 2-е, испр. и доп.– М. : Флинта, Наука, 1998. – 312 с.
  2. Українська мова : прогр. для 5 – 12 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання / Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Паламар, В.   Л.   Кононенко. – Чернівці : Видав. дім «Букрек», 2005. – 152 с.
  3. Михайлова С. Ю. Учимся писать конспекты, рефераты, изложения : пособие с текстами и ключами. 7 – 11 класс / С. Ю. Михайлова, Р. М. Нефедова. – М., 1998.
  4. Мещеряков В. Н. Типология учебных текстов / В. Н. Мещеряков, Е.   О.   Охомуш. – Днепропетровск, 1980.
  5. Непийвода Н. Сам собі редактор : порадник з укр. мови / Н.   Непийвода. – К. : Укр. кн., 1998. – 238 с.
  6. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад : посіб. для вчителів / В.   Я.   Мельничайко. – К. : Рад. шк., 1984. – 223 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014