Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Kononov I. F. Drug Addiction among High School Students in Luhansk: Trends and Prevalence

Abstract
The article introduces empirical data used to analyze the prevalence of Luhansk high school students' addictions to alcohol, drugs, and tobacco. The author believes that various addictive substances have not been equally assimilated by the culture, which forms different norms of permission and prohibition. Among the urgent problems of school youth are alcoholism and tobacco smoking, the situation with drug abuse also contributing to the drug epidemic.

Keywords: narcotism, addiction, addictive behavior, deviation.

References

 1. Fromm E. Begstvo ot svobody [Escape from Freedom]. Moscow: Progress. 1990. 271 p. (rus)
 2. Grof S. Velichaysheye puteshestviye. Soznaniye i tayna smerti [The Ultimate Journey. Consciousness and the Mystery of the Death]. Moscow: AST. 2008. 475 p. (rus)
 3. Numinoznoye [The Numinous]. Retrieved from http://cultes.ru/word/13392/. (rus)
 4. Jung C. G.  Sobraniye sochineniy. Psikhologiya beszonatelnogo [Collected Works. The Psychology of the Unconscious]. Moscow: Kanon. 1994. 319 p. (rus)
 5. Popov A . Chayno-opiumny uzel [Tea and Opium Knot]. Vokrug Sveta. 2011. No. 6. Pp. 94 104. (rus)
 6. Valkova U. V. Istoriya narkotizma ot drevneyshykh vremen do sovremennosti (sotsiologichesky analiz) [Narcotism from Prehistoric Times to Nowadays (Sociological Analysis). Retrieved from ftp://lib.herzen.spb.ru/text/valkova_130_271_275.pdf. (rus)
 7. Profilaktyka poshyrennya narkozalezhnosti sered molodi: navchalno-metodychny posibnyk [Preventing Drug Addiction among the Youth: a Study Guide]. Ed. V. V. Burlaka. Kyiv: HERB. 2008. 224 p. (ukr)
 8. Yedinaya konventsiya o narkoticheskikh sredstvakh 1961 goda s popravkami, vnesennymi v neye v sootvetstviyi s Protokolom 1972 goda o popravkakh k Yedinoy konventsiyi o narkoticheskikh sredstvakh 1961 goda [Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 amended in accord with the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (1972, Geneva )]. Retrieved from http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_177. (rus)
 9. Konventsiya o psikhotropnykh veshchestvakh (Vena, 21 fevralya 1971 goda ) [Convention on Psychotropic Substances. Vienna, 21 February 1971]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_176. (rus)
 10. Romanyuk V. O. Mizhnarodny komitet po kontrolyu nad narkotykamy [International Narcotics Control Board]. Retrieved from http://www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=41713. (ukr)
 11. Gabiani A. A. Kto takiye narkomany [Who are Drug Addicts?]. Sotsiologicheskiye Issledovaniya. 1992. No. 2. Pp. 78 83. (rus)
 12. Sobolev V.  A., Serdyuk A. A. Narkomaniya kak obyekt sotsiologicheskogo analiza [Drug Addiction as the Object of Sociological Analysis]. Retrieved from http://www.psychiatry.ua/paper051.htm. (rus)
 13. Rushchenko I. P., Serdyuk O. O., Vitsko O. V. Dynamika poshyrennya molodizhnogo narkotyzmu v Kharkivskomy regioni: 15 rokiv sposterezhen [The Dynamics of Spreading of Youth Narcotism in Kharkiv Oblast: 15 Years of Observations]. Metodolohiya, teoriya ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva. Kharkiv: Kharkiv V. N. Karazin National University. 2011. Iss. 17. Pp. 476 481. ( ukr )
 14. Molodezh i narkotiki (sotsiologiya narkotizma) [The Youth and Drugs: the Sociology of Narcotism]. Ed. V. A. Sobolev, P. Rushchenko. Kharkiv: Torsing. 2009. 432 p. (rus)
 15. Durkheim E. Samoubiystvo. Sotsiologicheskiy etyud [Suicide: a Sociological Study]. Ed. V. A. Bazarov. Moscow: Mysl'. 1994. 400 p. (rus)
 16. Rushchenko I. P. Sotsiolohia zlochynnosti [The Sociology of Crime]. Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs Publishing House. 2001. 370 p. (ukr)
 17. Alkogolism i narkomaniya [Alcohol and Drug Abuse]. Retrieved from http://www.dnalab.ru/genetic-testing/alcoholism-andaddiction. (rus)
 18. Devyatko I. F. Metody sotsiologicheskogo issledovaniya. Senzitivnye voprosy [The Methods of Sociological Research. Sensitive Questions]. Retrieved from http://society.polbu.ru/devyatko_socresearch/ch18_all.html. (rus)
 19. Narkotism kak sotsialnoye yavleniye: obzor literatury [Narcotism as a Social Phenomenon: Books Review]. Comp. A. V. Yankov. Retrieved from http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=63. (rus)
 20. Ekzogennye psikhicheskiye rasstroystva. Chast 4 [Exogenous Mental Disturbances. Part 4]. Retrieved from http://www.narkotiki.ru/expert_5307.html. (rus)

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014