Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 1

Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій для підвищення якості навчального процесу у ВНЗ

Поясок Т. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Анотація
У статті розглянуто можливості підвищення ефективності навчального процесу за допомогою застосування мультимедійних презентацій, визначено правила створення слайдів для навчальних цілей, показано можливості мультимедійних презентацій на різних етапах заняття, акцентовано увагу на особливостях створення презентаційних слайдів для їх застосування у процесі викладання лекційного матеріалу.

Ключові слова: мультимедійний супровід, слайд-презентація, відеоінформація, інформаційні технології.

Література

  1. Сисоєва С. О. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект   / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 3 – 4. – С. 78 – 87.
  2. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія / І. А. Зязюн. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.
  3. Гуревич Р. С. Методика впровадження інформаційних технологій в навчальний процес : навч. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – 64 с.
  4. Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе : дис. в форме науч. доклада д-ра пед. наук : 13.00.02 / Мирослав Иванович Жалдак. – М., 1989. – 48 с.
  5. Козлакова Г. О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті : монографія / Галина Олексіївна Козлакова. – К. : ІЗМН,1997. –
    180 с.
  6. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования / И. В. Роберт. – М. : «Школа-Пресс», 1994. –
    213 с.

Повний текст ...>>

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014