Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Павлик Н. П. Логіко - структурнийаналіз проблеми якісної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Павлик Н. П., кандидат педагогічних наук , доцент кафедри соціальної педагогіки Житомирського державного університету імені ІванаФранка .

Анотація
У статті представлено результати теоретичного аналізу літератури з проблеми застосування логіко-структурного підходу для розв'язання соціально-педагогічних проблем, розкрито алгоритм проведення логіко-структурного аналізу, побудовано «дерево проблем» і «дерево цілей» для підвищення рівня професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Ключові слова: логіко-структурний підхід, професійна підготовка, соціальний педагог, навчальний план і програма, державний стандарт.

Література

  1. Готин С. В. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности / С. В. Готин, В. П. Калоша. – М. : ООО «Вариант», 2007. — 118 с.
  2. Дистанционный семинар-тренинг «Разработка проектов и заявок на гранты. Фандрайзинг» : электронный ресурс // Международный Институт Развития «ЭкоПро», Школа Естественного Развития Потенциала (ШЕРП). – Режим доступа : http://ecopro.karelia.ru.
  3. Никитина Н. Ш. Методика проектирования системы менеджмента качества образования в вузе на основе логико-структурного подхода / Н.   Ш.   Никитина // Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – №   2 (25). – С. 70 – 78.
  4. Позняков В. В. Логико-структурный подход в Управлении проектами : Электронный ресурс / В. В. Позняков. – Режим доступа : ITeam.ru.
  5. Пособие Темпус. Целенаправленная разработка и менеджмент проектов. European Training Foundation – ITAD – European Commission : Электронный ресурс . — 2002. — Режим доступа : http://www.etf.eu.int.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014