Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Бистрова Ю. О., Петруня А. М., Лупир С. А. Комплексний супровід навчально-реабілітаційного процесу в освітніх закладах для дітей з порушеннями зору

Бистрова Ю. О., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри дефектології та психологічної корекції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Петруня А. М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології та оторінолярінгології Луганського державного медичного університету, Головний лікар Луганського обласного центру очних хвороб.

Лупир С. А., кандидат медичних наук, доцент кафедри офтальмології та оторінолярінгології Луганського державного медичного університету.

Анотація
У статті визначено етапи комплексного медико-психолого-педагогічного супроводу навчально-реабілітаційного процесу дітей хворих на амбліопію як основного складника процесу їхньої успішної соціалізації в умовах навчально-реабілітаційного центру. Перший етап супроводу (організаційно-діагностичний) – етап збору інформації, початкового тестування, прогнозування, адаптації та початкової психокорекції. Другий етап – корекційний. Корекційно-педагогічну роботу здійснюють за напрямами: педагогічний (організація корекційно-педагогічного впливу на уроках); дефектологічний (спеціальні корекційні заняття з розвитку зорового сприймання, лікувальна фізкультура, ритміка, корекція мовленнєвих порушень). Третій етап – професійно-трудова соціалізація випускників з порушеннями зору як результат успішної комплексної співпраці фахівців системи освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Ключові слова: навчальний процес, реа­білітація, соціалізація, амбліопія, порушення зору.

Література

  1. Аветисов Э. С. Руководство по детской офтальмологии / Э. С. Аветисов, Е. И. Ковалевский, А. В. Хватова. – М. : Медицина, 1987.
  2. Гребенюк Т. М. Вивчення особливостей соціально-педагогічної адаптації інвалідів по зору до навчання у вищих навчальних закладах / Т. М. Гребенюк // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. 3. – С. 52 – 63.
  3. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих / А. Г. Литвак. – СПб., 1998.
  4. Петруня А. М. Медико-социальная реабилитация детей с нарушениями зрения в условиях вариативных форм дошкольного образования / А. М. Петруня, С. А. Лупырь, Ю. А. Быстрова // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Ранняя комплексная помощь в современном образовательном пространстве». – М., 2012. – С. 56 – 60.
  5. Рыков С. А. Виды косоглазия, их классификация, особенности диагностики и лечения / С. А. Рыков, А. С. Сенякина // Матеріали IV Наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю «Вроджена та генетично обумовлена сліпота та слабозоркість. Проблеми діагностики, обстеження та комплексне лікування». – Партеніт, Алушта, 2009. – С. 57 – 59.
  6. Фильчикова Л. И. Объективный метод определения остроты зрения у детей с амблиопией / Л. И. Фильчикова, Л. А. Новикова // Вестник офтальмологии. – 1990. – № 2. – С. 40 – 45.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014