Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Княжева І. А. Методична культура як соціокультурний феномен

Княжева І. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Анотація
Важливою умовою розвитку сучасної освіти є набуття культуровідповідності, що сприятиме підвищенню її якості. У цій статті представлено аналіз виникнення й розвитку методичної культури, розкрито її сутність як соціокультурного феномену.

Ключові слова: освіта, методична культура, соціокультурний феномен, якість.

Література

  1. Горовая В. И. Педагогическая деятельность в системе современного человекознания / В. И. Горовая, С. И. Тарасова. – М. : ИЛЕКСА; Ставрополь : АРГУС, 2005. – 168 с.
  2. Древнекитайская философия : в 2-х т. – М. : Мысль, 1972 –1973. – Т. 2. – 384 с.
  3. Конев В. А. Человек в мире культуры (Культура, человек, образование) : пособие по спецкурсу / В. А. Конев. – 2-е изд., испр. и доп. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002. – 109 с.
  4. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М. К. Мамардашвили. – М. : Логос. – 2004. – 240 с.
  5. Мамардашвили М. К. Наука и культура / М. К. Мамардашвили // Методологические проблемы историко-научных исследования. – М., 1982. – С. 38 – 57.
  6. Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука / Э. С. Маркарян. – М. : Мысль, 1983. – 284 с.
  7. Педагогика и логика / Г. П. Щедровицкий, В. М. Розин, Н. Г.  А лексеев, Н. Н. Непомнящая. – М. : Изд. дом «Касталь», 1993. – 413 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014