Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Панченко Л. Ф. Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Панченко Л. Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри теоретичної і прикладної інформатики Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Анотація
У статті розглянуто можливості феномену масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) як альтернативної форми підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Проведено зіставний аналіз двох різновидів МООС: сМООС та хМООС; проаналізовано динаміку популярності пошукових запитів, пов’язаних з проектами Coursera, Udacity, edX; розглянуто педагогічні платформи для масових онлайн-курсів. Розкрито структуру лекцій та питальників, визначено основні характеристики активного навчання в МООС, а саме – короткі відеолекції з убудованими питальниками, тести та завдання до кожної теми курсу, оперативний зворотній зв’язок, включення студентів у форум, взаємодопомога та взаємне оцінювання.

Ключові слова: масовий відкритий онлайн-курс, підвищення кваліфікації викладачів, Coursera, Udacity, edX.

Література

 1.  Андреев А. А. Проблемы подготовки современного преподавателя высшей школы [Электронный ресурс] / А. А. Андреев // Вопр. информатизации образования. – 2008. – Вып. 18. – Режим доступа : http://www.npstoik.ru/vio/inside. php?ind=articles&article_key=291.
 2. Бугайчук К. Л. Масовий відкритий дистанційний курс: поняття, особливості проведення та перспективи використання в навчальному процесі системи МВС / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. – № 6. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_6/11bklnps.pdf.
 3. Вайндорф-Сысоева М. Е. Виртуальная образовательная среда: категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий : учеб. пособие / М. Е. Вайндорф-Сысоева. – М. : МГОУ, 2010. – 102 с.
 4. Кухаренко В. Н. Инновации в E-learning: массовый открытый дистанционный курс /В. Н. Кухаренко // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 93 – 99.
 5. Тыртый С. А. Формирование виртуальной мобильности преподавателя высшей школы в процессе повышения квалификации : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. А. Тыртый. – Ростов-на-Дону, 2009. – 217 с.
 6. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. /  Ю. Г. Фокин.  – М. : Академия, 2002. – 224 с.
 7. Baker T. J.  Connectivism and Connected Knowledge: Participating in a MOOC / T. J. Baker. 2012. 171 p.
 8. Canvas network [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.canvas.net.
 9. Canvas network: courses [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.canvas.net/courses/mooc-mooc.
 10. Carson S. The Massive Open Online Professor / S. Coson, J. Philipp Schmidt [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academicmatters.ca/print-issues/professor-2-0/.
 11. Сlass-central [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.class-central.com/.
 12. Computer for Data Analysis [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coursera.org/course/compdata.
 13. Coursera [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.coursera.org.
 14. edX [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.edx.org/.
 15. Eyring H. J. The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out / Henry J. Eyring. (Jossey-Bass Higher and Adult Education). 2011. 513 c.
 16. Future learn [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.futurelearn.com/.
 17. Machine Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://class.coursera. org/ml/class/index.
 18. Model Thinking [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://class.coursera.org/modelthinking-2012-002/class/.
 19. Pedagogical Foundations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coursera.org/about/pedagogy.
 20. Seamens G. MOOCs are really a platform[Електронний ресурс] /G. Seamens. – Режим доступу : http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a-platform/.
 21. SNA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://class.coursera.org/sna-2012-001/class/index.
 22. Udacity [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.udacity.com.
 23. Yasiv [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yasiv.com.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014