Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта та виховання в Україні у векторах сучасного розвитку

Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України.

Анотація
У статті розкрито основні психолого-педагогічні та соціально-педагогічні особливості позашкільного освітньо-виховного середовища, які найбільш повно забезпечують умови ефективного розвитку творчого потенціалу дитини, її здібностей і талантів у контексті сучасного розвитку освітнього простору держави. Актуалізовано провідні напрями подальшого розвитку позашкільної освіти й виховання, а також проблему визначення місця й ролі позашкільної освіти й виховання в сучасній національній освітній системі.
Автор визначає й характеризує окремі вектори функціонування й розвитку в найближчі роки системи позашкільної освіти в Україні, розуміючи тим самим багаторівневість розв’язання означених проблем та їхню складність.

Ключові слова: позашкільний навчальний заклад, вектори сучасного розвитку, особистість, освітньо-виховне середовище, самоактуалізація й самодетермінація особистості.

Література

  1. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення / Г. П. Пустовіт // Рідна шк. – 2009. – № 3 (963). – С. 28 – 33.
  2. Кремень В. Г. Україна: шлях до себе / В. Г. Кремень, В. М. Ткаченко. – К. : ДрУк, 1998. – 438 с.
  3. Пустовіт Г. П. Теорія пізнання як методологічна основа побудови змісту позашкільної освіти і виховання (початок статті) / Г. П. Пустовіт // Рідна шк. – 2006. – № 11 (922). – С. 3 – 6.
  4. Теорія пізнання як методологічна основа побудови змісту позашкільної освіти і виховання (продовження статті) // Рідна шк. – 2006. – № 12 (923). – С. 27 – 30.
  5. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К. : Шкільний світ, 2001. – 24 с.
  6. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні / Освіта України. – № 94 (від 3.12. 2004 р.) – С. 6 – 10.
  7. Пустовіт Г. П. Позашкільні навчальні заклади – погляд у майбутнє / Г. П. Пустовіт // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Формування соціальної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів”, (Рівне, 9 – 10 червня 2011). – Рівне, 2011. – № 3. – С. 17 – 19.
  8. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: деякі нотатки про сьогодення / Г. П. Пустовіт // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі” (16 – 17 жовтня 2008 р.) : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Суми : ВАТ „Сумська друкарня”, 2008. – С. 6 – 21.
  9. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: теоретико-дидактичний аспект : монографія / Г. П. Пустовіт. – Вид. 2-е, доп. і випр. – Вид-во МДУ ім. В. О.Сухомлинського, 2010. – Кн. 1. – 379 с.
  10. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання в контексті трансформаційних процесів у суспільстві Г. П. Пустовіт // Позашкільна освіта і виховання. – 2006. – № 1. – С. 6 – 14.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014