Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Короткова Ю. М. Мовна політика та іншомовна освіта в Греції другої половини ХХ століття

Короткова Ю. М., кандидат педагогічних наук, доцент Маріупольського державного університету

Анотація
Статтю присвячено вивченню особливостей реалізації мовної політики та іншомовної освіти у Греції другої половини ХХ ст. Авторкою доведено актуальність вивчення досвіду Греції у сфері мовної політики з огляду на зміни, що відбуваються в Україні. У статті проаналізовано погляди вітчизняних та грецьких науковців на сутність понять „мовна освіта” та „мовна політика” та визначено спільні та відмінні риси в підходах до їх тлумачення; досліджено зміст понять „мовна політика”, „мовне планування”, „планування навчальної програми з мови”, поширених у грецькій науці; визначено особливості забезпечення іншомовної освіти в Греції у другій половині XX ст. та виявлено низку чинників, які призводять до змін у потребах громадян та впливають на реалізацію мовної політики в країні.

Ключові слова: мовна освіта, мовна політика, мовне планування, навчальна програма з мови, мобільність.

Література


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014