Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Харченко Т. Г. Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освіті Франції: практичний аспект

Харченко Т. Г., кандидат педагогічних наук, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація
У статті на основі аналізу французької науково-педагогічної літератури встановлено, що однією з перших форм індивідуалізованого навчання, з яким стикається майбутній учитель, є механізм „Розробка й супровід індивідуального проекту студента”, який реалізується в межах сучасної допрофесійної педагогічної освіти в університетах Франції. Мета цьоо механізму полягає в тому, щоб супроводжувати, надавати допомогу кожному студенту в оптимізації його успішності в процесі навчання, а також допомогти студенту стати активним учасником свого професійного проекту. Реалізується він у першому семестрі першого року навчання в процесі таких практичних модульних курсів, як „Розробка індивідуального проекту”, „Супровід індивідуального проекту”, „Професійний проект студента”.

Ключові слова: індивідуальний проект, допрофесійна педагогічна освіта, професійний проект.

Література

  1. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір : затверджено наказом МОН №998 від 31.12.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.mon. gov. ua/laws/MON_988 doc.
  2. Франція у європейському просторі вищої освіти / упоряд. Г. Г. Крючков,
    В. Б. Бурбело. – К. : Вид.-поліграф. Центр „Київ. ун-т”, 2005. – 169 с.
  3. Arrous J. Elaboration et accompagnement du projet personnel de l’etudiant: Le module „Projet professionnel” / J. Arrous [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/gilles/projetpro/Le_PPE.pdf.
  4. Cahier des charges de la deuxiиme annйe de formation dans les IUFM (plan de rйnovation de la formation des enseignants du 27 fйvrier 2001) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.education.gouv.fr/bo/2002/15/encart.htm.
  5. Режим доступу : http://www.education.gouv.fr/.
  6. Atelier d’Accompagnement du Projet Personnel. Livret de l’йtudiant. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.univtlse3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw ?CODE_FICHIER=1248352871952&ID_FICHE=6669.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014