Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Ляхоцька Л. Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання

Ляхоцька ЛЛ., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дистанційної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Анотація
У статті розглянуто проблеми підготовки керівних кадрів освіти в умовах інформатизації підвищення кваліфікації, яка передбачає розробку та впровадження нових моделей навчання з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій. Звернено  увагу на те, що готовність керівника навчального закладу до використання таких технологій постає важливою умовою переходу до особистісно зорієнтованого навчання, яке відповідає вимогам розвитку інформаційного суспільства. Розкрито механізми підготовки викладачів навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти до використання в навчальному процесі підвищення кваліфікації методики управління знаннями, в основі якої лежить педагогічний дизайн, що дає можливість організувати в підвищенні кваліфікації ефективний навчальний процес у найбільш прийнятній для слухачів формі – дистанційній, яка забезпечує можливість повноцінного навчання без необхідності вносити значні зміни в поточну діяльність.

Ключові слова: управління знаннями, педагогічний дизайн, дистанційне навчання, інноваційні педагогічні технології, підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

Література

 1. Адлер Ю. П. Знания и информация – не одно и то же / Ю. П. Адлер, Е. А. Черных / Информационное общество. – 2001. –  № 6. – С. 8 – 15.
 2. Большой англо-русский словарь / под ред. И. Р. Гальперина, Э. М. Медниковой. – М. : Рус. яз., 1987. – Т. 1. А-М – 1038 с.
 3. Голубкин В. Н. Бизнес-образование в процессе управления знаниями [Электронный ресурс] / В. Н. Голубкин, С. О. Календжян, Л. П. Клева // Бизнес-Образование. – 2006. – №1 (20). – Режим доступа : http://www.ou-link.ru/pub/2006_biz_obraz_2.htm.
 4. Коулопоулос Т. Управление знаниями / Т. Коулопоулос, К. Фраппаоло – М. : Изд-во Эксмо, 2008. – 218 с.
 5. Мариничева М. Управление знаниями и технологии [Электронный ресурс] / М. Мариничева. – Режим доступа : http: //bigc.ru/publications/other/km/km_and_tech.php.
 6. Мильнер Б. З. Управление знаниями: принципы, методы, эффективность [Электронный ресурс] / Б. З. Мильнер. – Режим доступа : http://www.koism.rags.ru/publ/articles/26.php.
 7. Нонака И. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах ; пер. с англ. / И. Нонака,  X. Такеучи. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 384 с.
 8. Определения учебного проектирования. По материалам „Обучение и педагогическое проектирование” прикладной научно-исследовательской лаборатории, Penn State University [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www.umich.edu/~ed626/define.html.
 9. Подковырова В. Н. Основы педагогического дизайна [Электронный ресурс] / В. Н. Подковырова. – Режим доступа : http: //files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cd9ae8e0-6880-4ee5-9e6f-f46b7629d00b/podkovirova-dezign.pdf.
 10. Полат Е. С. Дистанционное обучение: каким ему быть? [Электронный ресурс] / Е. С. Полат, А. Е. Петров. – Режим доступа : http: //distant.ioso.ru/library/publication/artped.htm
 11. Рулиене Л. Н. Управление знаниями в информационном обществе [Электронный ресурс] / Л. Н. Рулиене. – Режим доступа : http: //ruliene.bsu.ru/wp-content/uploads/ruliene1.pdf.
 12. Уваров А. Ю. Педагогический дизайн / А. Ю. Уваров – Информатика: Прил. к газ. „Первое сент.”. – Б.м. – 2003. – 8 – 15 авг. (№ 30). – С. 2 – 31

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014