Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Устименко-Косоріч О. А. Порівняльний аналіз змісту підготовки баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах Сербії й України

Устименко-Косоріч О. А., кандидат мистецтвознавства, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
У статті здійснено порівняльний аналіз змісту підготовки баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких навчальних закладах Сербії і України. За результатами порівняльно-зіставного аналізу навчального забезпечення ВНЗ двох країн визначено, що сербські вищі навчальні заклади мають значно більше повноважень у формуванні змісту підготовки баяністів-акордеоністів, ніж українські. Зміст навчальних планів напрямів „Музичне мистецтво” і „Музична педагогіка” є однаковим для всіх вищих мистецьких закладів Сербії, які набувають специфічних ознак: на відміну від українських планів, скорочуються дисципліни загальноосвітнього блоку, уводять дисципліни „Соціологія культури та мистецтва”, „Психологія мистецтва”; перелік фахових дисциплін значно розширений.

Ключові слова: дисципліна, навчальний план, студії, освітньо-кваліфікаційний рівень, підготовка.

Література

  1. Ракич З. Особенности развития баянно-акордеонной культуры Сербии : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. иск. : спец. 17.00.02 „Музыкальное искусство” / З. Ракич. – М., 2004. – 21 с.
  2. Рамич Я. Орнаментика в сербской народной инструментальной музыке для аккордеонна : автореф. дис. на соиск. учен. степ.  канд. иск. : спец. 17.00.02  „Музыкальное искусство” / Я. Рамич. – М., 1999. – 21 с.
  3. Универзитет у Нишу, Факултет уметности / Књига предмета: Акредитација студијског програма – основне академске студите извођачке уметности: Хармоника: академска година 2012/2013. – Ниш : Unigraf-x-copi, 2012. – 3 с.
  4. Универзитет у Нишу, Факултет уметности / Књига предмета: Акредитација студијског програма – мастер академске студите извођачке уметности: Хармоника: академска година 2012/2013. – Ниш : Unigraf-x-copi, 2012. – 11 с.
  5. Универзитет у Нишу, Факултет уметности / Књига предмета: Акредитација студијског програма – основне академске студите општа музичка педагогија: Хармоника: академска година 2012/2013. – Ниш : Unigraf-x-copi, 2012. – 11 с.
  6. Универзитет у Нишу, Факултет уметности / Књига предмета: Акредитација студијског програма – мастер академске студите општа музичка педагогија: Хармоника: академска година 2012/2013. – Ниш : Unigraf-x-copi, 2012. – 3 с.
  7. Milanovic D. Harmonika u umetnickoj muzici u Srbiji / D. Milanovic. – Vranjacka Banja, 2011. – 139 s.
  8. Joванчић Б. Књига о хармоници / Б. Joванчић. – Ниш : АНУ, СВЕН економика, 2008. –188 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014