Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Федічева Н. В. Культурний компонент у навчанні англійської мови як іноземної

Федічева Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
У статті порушено питання про невід’ємність навчання культури та мови, досліджуено деякі проблеми, з якими стикаються викладачі у викладанні англійської мови як іноземної в Україні. Автор висуває аргументи на користь включення вивчення власної національної культури студентів у навчанні англійської мови. Подано дані, зібрані автором у процесі аналізу підручників та здійснення спостережень. Так, автор надає аналіз найбільш поширених підручників (Enterprise, Opportunities, Cutting Edge, Headways, Upstream та ін), що затверджені Міністерством освіти України, і визначає їхній потенціал в ознайомленні студентів із культурою і традиціями інших країн.
Запропоновано ідеї щодо включення культурних цілей у навчання мови. У статті подано приклади використання таких прийомів, як капсули культури, які було розроблено Д. Тейлором у 1970 р., проте рідко використовуються в підручниках з іноземної мови, міжкультурні зв’язки та змодельовані автором критичні ситуації.

Ключові слова: культурний компонент, схема, рідна культура, інструменти  для роботи з новою культурою, капсула культури, міжкультурні зв’язки, критичні ситуації.

Література

 1. Byram, M. S. (1999). Language teachers, politics and cultures, Clevedon: Multilingual Matters.
 2. Brown, D. H. (2000). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy, Longman.
 3. Cakir, I. (2006). Developing Cultural Awareness in Foreign language teaching. Turkish Online Journal of Distant Education – TOJDE, 3, Volume 7,  Article 12.
 4. Galloway, V.  D. (1984). Communicating in a Culture. ACTFL Master Lecture Series, Monterey, CA: Defense Language Institute.
 5. Grishkova, R. (2011). Social and cultural hindrances to the formation of students’ cross-cultural communicative competence. Philology series, volume 89(2), 169 – 172.
 6. Hadley, A. (1993). Teaching Language in Context. Heinle &Heinle Publishers.
 7. Lafayette, R. (1988). Integrating the teaching of Culture into the Foreign Language Classroom, Singerman, ed., Toward a New integration of Language and Culture. Middlebury, VT: Northeast Conference.
 8. Marianne, C. (2001). Teaching English as a second or foreign language, Heinle and Heinle.
 9. McKay, S. (2004). Western Culture and the Teaching of English as an International Language. Forun, 2, volume 42, 10 – 15.
 10. Omaggio, H.  A. (1993). Teaching Language in Context, Henle and Heinle.
 11. Richard-Amato, A. P. (1996). Making It Happen, Longman.
 12. Scollon, R. (2001). Intercultural Communication: A Discourse Approach [2nd ed.], Blackwell Publishers.
 13. Seeley, H. N. (1984). Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication, Lincolnwood: National textbook Company.
 14. Smith, L (1976). English as an international auxiliary language. RELC Journal 7 (2).
 15. Yun Wei (2005). Integrating Chinese Culture with TEFL in Chinese Classroom. Sino-Us English Teaching, 7, volume 2  (Serial No.19).

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014