Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 1

Хриков Є. М. Європейський, національний та інституційний контексти розвитку менеджменту якості вищої освіти в Україні

Хриков Є. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри державної служби та управління навчальними й соціальними закладами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
У статті пода но аналіз трьох контекстів системи гарантії якості – європейського, національного – українського, інституційного. У зв'язку з тим, що в Європейських країнах не існує загальноприйнятої системи гарантії якості, нав едено найбільш важливі для сучасного етапу розвитку України її властивості. Національний контекст системи гарантії якості для України складають державні механізми управління та особливості соціальної ситуації в країні. Інституційний контекст складають особливості студентів, викладачів, організації навчального процесу, управління навчальними закладами. Ці особливості значною мірою негативно впливають на якість діяльності ВНЗ. У статті за пропон овано логіку створення системи гарантії якості в Україні, що полягає в наступному: подолання негативних та розвиток позитивних чинників вищої освіти країни; формування властивостей, притаманних вищій освіті Європи; запровадження сучасного європейського досвіду гарантій якості. У якості засобів реалізації цих завдань запропонован о модернізаці ю законодавчої бази, створення агенцій оцінки діяльності ВНЗ, реалізаці ю для вирішення накопичених проблем ідей стандартів ISO серії 9000, змістовне а не формальне запровадження Болонських реформ.

Ключові слова: вища освіта, контекст, менеджмент.

Література

  1. Кремень В. Г. Філософія управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – К. : Знання України, 2007. – 360 с.
  2. The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) : електронний ресурс . – Режим доступу : www. qaa.ac.uk
  3. The European Association for Quality Assurance in Higher Education : електронний ресурс . – Режим доступу : www.enqa.eu.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014