Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Пєтухова І. О. Експериментально-педагогічні ідеї І. Сікорського

Пєтухова І. О., доцент кафедри психології та соціології Національного університету державної податкової служби України.

Анотація
У статті на основі аналізу психолого-педагогічної спадщини І.   Сікорського розкрито основні погляди педагога на проблеми дослідження дитячої особистості. Автором виділено провідні положення вченого, які він уважав найбільш впливовими та вагомими в процесі диференціації дитячої психіки. Також подано загальну характеристику поглядів І. Сікорського на причини відхилень розумового розвитку.

Ключові слова: працездатність, утомлюваність, розумова діяльність, методи діагностики, вікова періодизація.

Література

  1. Врачебно -педагогический Институт для умственно недоразвитых, отсталых и нервных детей, учрежденный Ольгой и Еленой Сикорской в Киеве. Отчет о деятельности за 1905 и 1906 годы. – Киев : Литотипография т-ва И. И. Кушнерев и К, 1906. – 57 с.
  2. Сикорский И. Воспитание в возрасте первого детства / И.   Сикорский. – СПб., 1884. – 203 с.
  3. Сикорский И. Душа ребенка / И. Сикорский. – СПб., 1901. – 104 с.
  4. Сикорский И. Об умственном труде и нравственном развитии в связи с здравоохранением в средней школе / И. Сикорский // Дошкольное воспитание. – 1911. – № 1. – С. 16 – 20.
  5. Сикорский И. О явлениях утомления при умственной работе у детей школьного возраста / И. Сикорский // Сб. науч.-лит. статей по вопросам общественной психологии, воспитания и нервно-психической гигиены : в 5-ти кн. – К. : Типогр. С. В. Шульженко, 1900. – Кн. 3. – С. 42.
  6. Сикорский И. План исследования психического состояния детей / И. Сикорский // Дошкольное воспитание. – 1912. – № 1. – С. 2 – 14.
  7. Сикорский И. Психологическое значение детства и дошкольного периода / И. Сикорский // Дошк. воспитание. – 1911. – №   1. – С. 6 – 8.
  8. Сикорский И. Психологические основы воспитания и обучения // Речь, произнесенная в торжественном заседании Второго съезда отечественных психиатров в Киеве профессором психиатрии при Университете св. Владимира И. Сикорским. – Типография Кушнерев и К., 1905. – 28 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014