Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Вітченко А. О. Особливості організації науково - дослідної роботи студентів - філологів з методики викладання світової літератури

Вітченко А. О., доктор педагогічних наук , професор , проректор з науково - педагогічної роботи Київського славістичного університету.

Анотація
Статтю присвячено розкриттю особливостей науково-дослідної роботи студентів-філологів з методики викладання світової літератури, визначенню технологічних підходів до її організації в системі професійного навчання.

Ключові слова: науково-дослідна робота студентів-філологів, пошукова діяльність, методика викладання світової літератури.

Література

  1. Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури / О. М. Куцевол. – Вінниця : Глобус-прес, 2006. – 348 с.
  2. Маранцман В. Г. Школа и театр / В. Г. Маранцман // Лит. в шк. – 1991. – №1. – С. 131 – 139.
  3. Національна доктрина розвитку освіти : електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002
  4. Саприкіна Н. Науково-дослідна робота як засіб розвитку креативних здібностей студентів-філологів / Н. Саприкіна // Вісник Львівськ. ун-ту. Серія : Філологія. – 2010. – Вип. 50. – С. 342 – 348.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014