Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Караманов О. В. Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

Караманов О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та со­ціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Анотація
У статті проаналізовано особливості реалізації різних моделей взаємодії вчителя й учня у просторі музею, визначено умови використання методів і прийомів музейної педагогіки на інтегрованих заняттях для учнів різного віку, обґрунтовано застосування музейно-педагогічних методів у сучасній практиці школи.

Ключові слова: музей, музейна педагогіка, учитель, учень, навчальний процес, метод, школа, взаємодія

Література

  1. Гогиберидзе Г. М. Формирование музейной педагогики / Г. М. Гогиберидзе, М. Г. Чесняк // Преподавание истории в шк. – 2007. – № 8. – С. 3 – 5.
  2. Лысюк В. Г. Применение театральных упражнений на занятиях в художественном музее / В. Г. Лысюк // Музейная педагогика в шк. – СПб : Спец. литер., 1998. – Вып. 1. – С. 107 – 120.
  3. Макарова-Таман Н. Г. Детские музеи в России и за рубежом / Н.   Г.   Макарова-Таман, Е. Б. Медведева, М. Ю. Юхневич – М. : Детский открытый музей, 2001. – 128 с.
  4. Основи музейної педагогіки : метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / уклад. О. В. Караманов – Л. : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 66 с.;
  5. Протопопов Ю. Художественный музей: работа со школьниками / Ю. Протопопов // Эстетическое воспитание. – 2002. – № 5 – 6. – С. 28 – 35.
  6. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. пособие / Б. А. Столяров – М. : Высш. шк., 2004. – 216 с.
  7. Медведева Е. Б. Музейная педагогика в Германии и России: История и современность : учеб. пособие / Е. Б. Медведева – М. : АПРИКТ, 2003. – 93 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014