Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Єфименко М. М. Методичні можливості психосоматики В. Райха при корекції рухових порушень у дітей

Єфименко М. М., кандидат педагогічних наук, керівник авторського педагогічного Центру АПЦ-ЦРД (м. Краматорськ, Донецька область).

Анотація
У статті розглянуто методичні можливості окремих надбань психосоматики В. Райха та його послідовників щодо розробки вітчизняної системи корекційного фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Особливу увагу приділено дослідженню взаємозв'язків тілесного та психічного, зокрема наявності «м'язових панцирів» та їх впливу на психічний розвиток дитини. У цьому плані першочерговою є проблема розслаблення (загальної психофізичної релаксації) дітей з порушеннями ОРА.

Ключові слова: психосоматика, тілесне, психічне, «м'язові панцирі», психічні блоки, психофізична релаксація, корекція, рухова реабілітація.

Література

  1. Ефименко Н. Н. Горизонтальный пластический балет: новая система физического воспитания, оздоровления и творческого самовыражения детей и взрослых / Н. Н. Ефименко. – Таганрог : «Познание», 2001. – 176 с.: ил.
  2. Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты ; пер. с англ. / Роберт Фрейджер. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 704 с. (Большая университетская библиотека).
  3. Alexander F. The resurrection of the body / Alexander F. – New York : Dell (Delta books), 1969.
  4. Lowen A. Bioenergetic analysis: A mind-body therapy / A. Lowen. In J.   Zeig (Ed.). The evolution of psychotherapy. – New York : Branner / Mazel, 1992.
  5. Lowen A. The spirituality of the body / A. Lowen. – New York : Macmillan, 1990.
  6. Reich W. Character analysis / W. Reich. – New York : Pocket Books, 1976.
  7. Reich W. The function of the orgasm / W. Reich. – New York : Touchstone, 1973.
  8. Rolf I. Rolfing: The integration of human structures / I. Rolf. – Santa Monica , CA : Denis-Landman, 1977.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014