Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Корнійчук О. Е. Новітні методи і прийоми навчання математичного моделювання та дослідження організації виробництва

Корнійчук О. Е., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики і загальнотехнічних дисциплін та кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем Житомирського національного агроекологічного університету.

Анотація
У статті представлено реалізацію деяких методів математичного моделювання та дослідження операцій у процесі їх вивчення, а саме під час розв'язання реальних задач на основі теорії матриць з використанням системи комп'ютерної математики Mathcad . Розкрито методику побудови та аналізу математичних моделей для задачі з планування виробництва за допомогою балансової моделі багатогалузевої економіки та задач на оптимальну структуру використання земельних площ. Подано алгоритми та технології розв'язання цих моделей у пакеті Mathcad.

Ключові слова: дослідження операцій, задача оптимізації, модель, математичне моделювання, прийняття рішення, системи комп'ютерної математики.

Література

  1. Корнійчук О. Е. Математичні моделі в економічних розрахунках на базі Mathcad / О. Е. Корнійчук // Математика в шк. – 2006. – № 6. – С. 35 – 41.
  2. Кофман А. Методы и модели исследования операций ; пер. с фр. / А. Кофман. – М. : Изд-во «Мир», 1966. – 524 с.
  3. Триус Ю. В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : монографія / Ю. В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 400 с.
  4. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций ; пер. с англ. / А.   Хэмди. – 6 изд. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. – 912 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014