Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Кобрій О. М. Практичні аспекти реалізації змісту педагогічних дисциплін (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Кобрій О. М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Анотація
У статті проаналізовано основні роботи видатних педагогів ХХ ст. та розглянуто методи, форми, засоби реалізації змісту педагогічних дисциплін. Розкрито особливості їх вибору, зумовлені демократичними процесами в підготовці майбутнього фахівця, які стимулюють процеси посилення активності, самостійності, творчості протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Схарактеризовано традиційні та новаторські форми навчання у вищих навчальних закладах – і активні, і пасивні. Наведено приклади різних пошукових та творчих методів навчання.
Перспективи дослідження в цій галузі можуть бути пов’язані з виявленням впливу методів, форм, засобів реалізації змісту педаго­гічних дисциплін на результати формування майбутнього спеціаліста.

Ключові слова: зміст, методи, форми, засоби.

Література

  1. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Григорій Ващенко. – К. : Укр. видав. спілка, 1997. – 441 с.
  2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Омелян Вишневський. – 2-е вид., доопрац. і доп. – Дрогобич : Коло, 2006. – 608 с.
  3. Корсакова О. Способи формування в учнів досвіду перетворювальної діяльності / О. Корсакова // Рідна шк. – 2001. – № 1. – С. 31 – 33.
  4. Фурман А. Теорія і практика розвивального підручника : монографія / А. Фурман. – Тернопіль : Економ. думка, 2004. – 288 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014