Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Шацька О. П. Викладання іноземних мов у Китаї

Шацька О. П., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного уні­верситету (м. Київ).

Анотація
У статті розглянуто питання викладання іноземної мови в Китаї з давніх часів до сучасності. Представлено факти про появу перших навчальних закладів з вивчення іноземних мов. Висвітлено шляхи і процеси вивчення іноземної мови в різні історичні періоди. Подано інформацію з навчального плану одного китайського вищого навчального закладу, у якому наведено широкий спектр дисциплін з вивчення англійської мови. Розглянуто приклад інтеграції електронної комунікації у викладанні іноземних мов (веб-сайти, мовні програми освіти, онлайн-журнали, електронні бібліотеки тощо). Виявлено переваги використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання та викладання англійської мови. Визначено, як перевіряють рівень опанування англійською мовою в нефілологічних вищих навчальних закладах Китаю (за допомогою складання іспитів-тестів CET 4 і CET 6). Доведено, що на сьогодні китайські студенти виявляють високий інтерес до вивчення іноземних мов. У роботі автор показав різні види доступу до англомовних сайтів.

Ключові слова: англійська мова, електронне навчання, Інтернет, Китай.

Література

 1. Мин В. Современные тенденции развития высшего образования в Китае / Вейфан Мин // Альма Матер. – 2001. – № 1. – С. 38 – 40.
 2. Guofeng Wang. The Application of E-mail to College English Teaching in China / Wang Guofeng // English Language Teaching. – 2010 (June). – Vol. 3, No. 2. – P. 129 – 134.
 3. Ke Zhang. China’s online education: rhetoric and realities [Електронний ресурс] / Ke Zhang. – Режим доступу : http://www.corwin.com/upm-data/7412_1_China’s_Online_Education.pdf
 4. Liang Wang, James A. Coleman. A survey of Internet-mediated intercultural foreign language education in China realities [Електронний ресурс]. / Liang Wang, James A. – Режим доступу : http://oro.open.ac.uk/18779/1/A_Survey_of_Internet-mediated_intercultural_
  foreign_language_education_in_China.pdf
 5. Ling Jiang. Task-based Approach in College English Teaching of Digital-based Context / Ling Jiang, Kai Sun // Modern Education and Computer Science. – 2010. – №1. – P. 32 – 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mecs-press.org/
 6. Trajanovic М. Distance learning and foreign language teaching [Електронний ресурс] / M. Trajanovic, D. Domazet, B. Misic-Ilic. – Режим доступу : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/00/64/PDF/441-452.pdf
 7. Qiang Zhu. China Academic Library and Information System: Current Situation and Future Development [Електронний ресурс] / Qiang Zhu. – Режим доступу : http://www.uri.edu/personal/yanma/597cl/chinaacademiclibrarieszhuqiang.pdf
 8. Teaching English for Special Purposes Aided by E-learning Platform [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elexforum.hbmeu.ac.ae/Proceeding/PDF/Teaching%20English%20for%
  20Special%20Purposes.pdf
 9. Xiao L. Teaching English. Cultural Background: introducing the target culture into the Chinese Secondary School English classes [Електронний ресурс] / Xiao L. – Режим доступу : http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5034-5.pdf
 10. Ying Fu. Construction and Application of Virtual Teaching Platform of Special English for Applied Chemistry / Ying Fu, Lixia Zhao, Fei Ye // Education and Management Engineering. – 2012. – № 2. – P. 54 – 58 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mecs-press.net/ijeme
 11. Yunsheng Zh. A Study of Autonomy English Learning on the Internet / Yunsheng Zhong // English language teaching. – 2008. – Vol.1. – № 2. – P. 147 – 150.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014