Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Караман О. Л. Характеристика змісту соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах

Караман О. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри со­ціальної педагогіки Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Анотація
У статті розроблено й схарактеризовано зміст соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в сукупності її складників – освітньої (загальна середня, професійно-технічна та вища освіта), виховної (усебічне виховання та участь у програмах диференційованого виховного впливу), психологічної (психодіагностика, психопрофілактика, психокорекція, психоконсультація, психологічна просвіта) та соціальної (організація взаємодії персоналу колонії та суб’єктів ресоціалізуючого середовища) роботи, спрямованої на досягнення мети ресоціалізації особистості.
Соціальна робота сприяє розвитку особистості неповнолітніх правопорушників, що містить реконструкцію соціального статусу, сімейних і соціальних зв’язків, створення умов для повернення додому і працевлаштування після звільнення, а також умов для інтеграції в суспільство як повноправного громадянина.

Ключові слова: зміст, соціально-педагогічна робота, неповнолітні засуджені.

Література

  1. Караман О. Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / Олена Леонідівна Караман. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 448 с.
  2. Караман О. Л. Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. –  2011. – № 2. – С. 65 – 74.
  3. Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х. : ПП «ІГВІНІ», 2007. – 96 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014