Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Корнута О. В., Пригоровська Т. О. Проблеми викладання інженерної й комп’ютерної графіки студентам-іноземцям

Корнута О. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Пригоровська Т. О., асистент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Анотація
Основним завданням викладання інженерної й комп’ютерної графіки є розвиток умінь і навичок для реалізації технічних ідей шляхом креслення й розуміння конструювання. Сьогодні українські технічні ВНЗ запрошують до навчання значну кількість іноземних студентів, переважно з країн Азії та Африки. Проаналізовано проблеми навчання студентів першого курсу в українських технічних ВНЗ під час вивчення курсу „Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”. Зроблено огляд методів і дидактичних принципів навчання під час викладання предмета англійською мовою: навчання студентів саме англійською мовою, максимальна візуалізація прикладів виконання робіт, використання методичних матеріалів з покроковим поясненням, спеціалізовані завдання до графічних робіт, наближені до майбутньої професії, невеликі групи студентів, вільний доступ до всіх методичних матеріалів з курсу, широке застосування тестування знань студентів як проміжного контролю, розробка нових лабораторних робіт і вдосконалення попередньо розроблених, використання відеокурсів, індивідуальна робота зі студентами.

Ключові слова: структура заняття, методичні й дидактичні прийоми, іноземні студенти, покрокове пояснення.

Література

  1. Putz C. (2001). Teaching descriptive geometry for architects: didactic principles and effective methods demonstrated by the example of Monge projection. 15-th Simposio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Tecnico IV International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design Sao Paulo, Brasil. 5 – 9 Novembro de 2001.
  2. H. Wang, C. Pan (2013). Teaching reform of Engineering Graphics on the relationship between hand drawing and computer drawing. International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBIT 2013).
  3. Yi-Ching Pan. A review of washback and its pedagogical implications. VNU Journal of Science, Foreign Languages 25 (2009) 257 – 263.
  4. M. Helenowska-Peschke. Multimedia manuals for descriptive geometry and engineering graphics// The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Volume 18(2008), 44 – 50 p.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014