Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Ларіна Т. В. Освітньо-професійні компоненти програми підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини

Ларіна Т. В., здобувач кафедри педагогічної майстерності Київського міжнародного університету.

Анотація
У статті розглянуто освітньо-професійні компоненти програми підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини, які досліджено в аспекті формування фахових  компетенцій на прикладі навчального плану дворічного коледжу  Федеральної землі Гессен. За сферами підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей освітньо-професійна програма поділена на обов’язкову, професійну й виконання проектної роботи. Проведено компетентно-структурний аналіз навчальної сфери програми підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини. Зазначені освітньо-професійні компоненти програми підготовки майбутніх фахівців спрямовані на формування фахових компетенцій і є відповідними напряму підготовки з адекватно-лабільною структурою системи навчання. Фахівці електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини у процесі навчання набувають фахової компетентності, яка відповідає сучасним технічним та соціально-економічним вимогам розвитку держави.

Ключові слова: освітньо-професійні компоненти, фахові компетенції, фахівці електромеханічних спеціальностей, технічні коледжі Німеччини.

Література

  1. Єремеску Л. Цільові установки навчального закладу: сучасні підходи до реалізації / Л. Єремеску, Б. Рева, Л. Мартинюк // Освіта. Технікуми, коледжі : навч.-метод. журнал. – К., 2010. –  № 2 (26). – С. 7 – 8.
  2. Мойсенюк Н. Є. Педагогіка / Навчальний посібник / Н. Є. Мойсенюк. – 5-е вид., доп. і переробл. – К., 2007. – 656 с.
  3. Бордовская Н. В. Педагогика : учеб. пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2008. – С. 105 – 108.
  4. Lehrplan fьr Zweijдhrige Fachschule Fachbereich Technik Fachrichtung Elektrotechnik / Hessisches Kulturministerium. – Wiesbaden, 2011. – Режим доступу : <http://www.berufliche. bildung.hessen.de>.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014