Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Джерджевич С., Джерджевич Л. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

Джерджевич С., PhD, викладач Учительського факультету м. Вранє Університету м. Ніш.

Джерджевич Л., PhD, викладач Учительського факультету м. Вранє Університету м. Ніш.

Анотація
Розвиток мови й мовленнєвої культури дітей дошкільного віку є одним з найважливіших завдань дошкільної освіти. Учитель має постійно стимулювати й заохочувати розвиток мови в дітей дошкільного віку. Виконання цього завдання значною мірою залежить від правильного вибору літературних текстів для дітей. У цій статті проаналізовано розвиток мови в дітей дошкільного віку й роль дитячої літератури в його стимулюванні.
Подано результати дослідження стану розвитку мовлення дітей дошкільного віку. У дослідженнi взяли участь 243 дітей віком від 3 до 7 років, якi виконували стандартизований тест з артикуляції. Дослідники підкреслюють особливу важливість раннього виявлення та виправлення порушень у вимові дітей дошкільного віку, що забезпечує більш адекватну допомогу й підтримку з боку вчителів, завдяки чому діти, які відчувають труднощі з артикуляцією, можуть досягти кращих результатів не лише в дошкільних установах, але й надалі в школі. Це підкреслює необхідність підготовки вчителів до визначення рівня мовленнєвого розвитку дітей, застосування артикуляційних вправ для корекції звуків, характерних для сербської мови, а, отже, і до корекції порушень артикуляції, що не належать до мовленнєвої патології. Автори наголошують, що дитяча література є основою для реалізації заходів у сфері розпізнання й артикуляції звуків і мови загалом, а також на більш пізніх стадіях для формування лексичного запасу дитини, зв’язного та грамотного мовлення, засобів мовної виразності тощо.

Ключові слова: мовний і мовленнєвий розвиток, діти дошкільного віку, артикуляція, дитяча література.

Література

  1. Васић, С. Говор и говорно понашање у раном детињству. Београд: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, 1974.
  2. Владисављевић, С. Поремећаји говора у школске и предшколске деце. Београд: СДДС, 1977.
  3. Владисављевић, С., Костић, Ђ., Петровић, М. Тестови за испитивање говора и језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1983.
  4. Ђорђевић С. Поремећаји артикулације код ученика млађих разреда основне школе. Методичка пракса. Београд, 2008. No. 3/08. 152 – 166.
  5. Ђорђевић, С. Дислалија као специфични развојни поремећај код ученика млађих разреда основне школе. Иновације у основношколском образовању – од постојећег ка могућем, Зборник радова. Београд: Универзитет у Београду, Учитељски факултета. 2008. 167 – 178.
  6. Ђорђевић С. Поремећаји артикулације код ученика млађих разреда основних школа у Врању. Годишњак Учитељског факултета у Врању. Књига I. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010. 85 – 98.
  7. Ђорђевић С. Стање изговора гласова деце предшколског узраста. Годишњак  Учитељског факултета у Врању. Књига III. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2012. 267 – 278.
  8. Ђорђевић С. Књижевност за децу у функцији развоја говора деце предшколског узраста. Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста – Тематски зборник. Врање: Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању, 2012. 206 – 215.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014