Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Науменко Т. С. Шляхи реалізації індивідуального підходу під час визначення змісту завдань для самостійної роботи студентів

Науменко Т. С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
У статті розглянуто особливості організації самостійної діяльності студентів вищих навчальних закладів освіти педагогічного напряму I – II рівня акредитації. Описано різні ва­ріанти завдань для самостійної роботи студентів із курсу „Методика ознайомлення дошкільників з природою” відповідно до їхніх індивідуальних особливостей. На основі досліджень впливу на навчальну діяльність особливостей темпераменту, сімейної культури, типу особистості, домінантних способів отримання інформації автор показує можливості індивідуального підходу під час визначення змісту завдань для самостійної роботи студентів. У статті подано різні види й форми завдань для самостійної роботи з деяких тем курсу „Методика ознайомлення дошкільників з природою”, а також форми контролю її виконання.

Ключові слова: індивідуалізація навчання, індивідуальний підхід, самостійна робота, методика ознайомлення дошкільників із природою.

Література

  1. Степанов С. С. Популярная психологическая энциклопедия / С. С. Степанов. – М. : Эксмо, 2003. – 640 с.
  2. Коджаспирова Г. М.  Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ „МарТ”, 2005. – 448 с.
  3. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
  4. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М.Старєва. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 272 с.
  5. Софій Н. З. Методика застосування інноваційних методів / Н. З. Софій – К. : „Рівний доступ до якісної освіти в Україні”, 2007. – 59 с.
  6. Семиченко В. А. Психологія: Темперамент / А. В. Семиченко. – К. : Видавець О. М. Ешке, 2006. – 200 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014