Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 1

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»)
№ 1 (150 ) 2012 підписаний до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(протокол № 6 від 27.01.2012 року)


ЗМІСТ
Курило В. С. Слово головного редактора
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Гавриш Н. В. Формування в дітей готовності до шкільного навчання в інтегрованому просторі дошкільного закладу
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Сучасні тенденції розвитку вищої школи
Хриков Є. М. Європейський, національний та інституційний контексти розвитку менеджменту якості вищої освіти в Україні
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій для підвищення якості навчального процесу у ВНЗ

Дидактика

Галич В. М. Дидактичний і виховний потенціал рецепцій ЗМІ в щоденниках Олеся Гончара

Гао Юйхай. Читання літературних творів у контексті викладання китайської мови

Матета О. А., Урін О. В. Використання порівняльного методу у викладанні навчальної дисципліни політології
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Дічек Н. П. Людина доби українського освітнього бароко: Феофан Прокопович і просвітительство
Петренко О. Б. Маскулінізація образу дитинства у сталінській педагогіці (30-ті рр. ХХ століття)

Сейко Н. А. Методологічні проблеми дослідження доброчинності в історії освіти

СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК
Галич О. А. Підручник XXI століття: проблеми, досвід, перспективи
 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014