Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 5 – 6

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»)
№ 5 – 6 (160 – 161) 2013 підписаний до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(протокол № 4 від 29.11.2013 року)


ЗМІСТ
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Бєлих С. І. Стратегії, зміст і технології особистісно орієнтованого фізичного виховання у вищій школі як предмет науково-педагогічних досліджень
Желанова В. В. Детермінанти змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Роганова М. В. Духовні основи інклюзивної освіти та реабілітації студентів з особливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Сташевська І. О., Полянська К. В. Проблеми методології порівняльної музичної педагогіки в Україні та країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД)
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Кочубей Т. Д. Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії
Герасименко Л. В. Свобода як основоположний принцип організації педагогічного процесу в дидактиці П. Каптерєва
 
 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014