Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 4

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»)
№ 4 (159) 2013 підписаний до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(протокол № 1 від 30.08.2013 року)
DOI: 10.12958/EPS.4(159)


ЗМІСТ
ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ
Теорія та методика навчання
Недайнова Т. Б. Чи охопила криза літературну освіту школярів?
Роман С. В. Концепція інтеграції аксіологічного й системного підходів для формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Модернізація освіти
Аграрна освіта
Історія
Караманов О. В. Музей – школа – університет: особливості педагогічної взаємодії в сучасному „суспільстві знань”
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Березівська Л. Д. Державна політика щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Україні (кінець 30-х – перша половина 50-х рр. ХХ століття)
Кубанова Т. В. Прогностичний потенціал педагогічної публіцистики В. Сухомлинського в умовах авторитарної системи (60-і рр. ХХ століття)
 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014