Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»)
№ 3 (158) 2013 підписаний до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(протокол № 11 від 27.06.2013 року)


ЗМІСТ
ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ
Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта та виховання в Україні у векторах сучасного розвитку
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Сучасні тенденції розвитку вищої школи

Тарарак Н. Г. Ціннісна педагогічна взаємодія учасників навчального процесу вищої школи України

Дидактика

Борисова О. В. Наукові й теоретико-методологічні засади викладання дисципліни „Професійний спорт”

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Харченко Т. Г. Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освіті Франції: практичний аспект

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Тесленко В. В. Громадянська освіта в історичному вимірі: проблеми становлення та розвитку
 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014