Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»)
№ 2 (151) 2012 підписаний до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 30.03.2012 року)


ЗМІСТ
 
ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Горошкіна О. М. Жанровий аспект розвитку мовлення учнів

Кононов І. Ф. Наркотизм серед школярів старших класів у м . Луганську : форми та поширеність

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Сучасні тенденції розвитку вищої школи

Смолінська О. Є. Стратегія розвитку вищого педагогічного навчального закладу та його людські ресурси крізь призму організаційної культури

Гуманітарні науки. Філологія

Бадер В. І. Електронна лінгводидактика : стан і перспективи

Вітченко А. О. Особливості організації науково - дослідної роботи студентів - філологів з методики викладання світової літератури

Пастухова С. Е. Методика развития профессионального тезауруса у студентов технических вузов на основе рецептивных видов речевой деятельности

Економіка й підприємництво

Кінаш І. А. Використання інформаційних технологій при викладанні економічних дисциплін

Соціальна педагогіка

Караман   О. Л. Діагностика як основа визначення змісту фахової підготовки персоналу виховних колоній до соціально - педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими

Павлик Н. П. Логіко-структурний аналіз проблеми якісної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Пєтухова І. О. Експериментально-педагогічні ідеї І. Сікорського

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014