Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»)
№ 3 (152) 2012 підписаний до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(протокол № 11 від 25.05.2012 року)


ЗМІСТ
 
ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ
Дидактика

Караманов О. В. Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

Корекційна педагогіка

Бистрова Ю. О., Петруня А. М., Лупир С. А. Комплексний супровід навчально-реабілітаційного процесу в освітніх закладах для дітей з порушеннями зору

Єфименко М. М. Методичні можливості психосоматики В. Райха при корекції рухових порушень у дітей
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Сучасні тенденції розвитку вищої школи

Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект

Княжева І. А. Методична культура як соціокультурний феномен

Гуманітарні науки. Філологія

Сперанська-Скарга М. А. Професійно-педагогічний імідж майбутніх учителів філологічних спеціальностей (проблеми формування когнітивного компонента)

Економіка й підприємництво

Кінаш І. А. Роль інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців обліку й аудиту

Корнійчук О. Е. Новітні методи і прийоми навчання математичного моделювання та дослідження організації виробництва

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

Бондар Т. С., Золочевський В. В. Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізкультурно-освітньої, рекреаційно-оздоровчої та спортивної діяльності майбутніх педагогів

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Сташевська І. О. Провідні тенденції розвитку музично-педагогічної думки в сучасній Німеччині

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014